AuDaConAIS Truck

Informacje techniczne dotyczące napraw samochodów ciężarowych

Czasy napraw - dane do szybkiej i profesjonalnej wyceny napraw

Dane serwisowe - specyfikacja oraz zakres okresowych przeglądów

Dane techniczne - parametry regulacyjne, momenty dokręcania, itp.

Instrukcje naprawcze - układy rozrządu, diagnostyka układów, opisy usterek, schematy elektryczne, instrukcje wymiany podzespołów, etc

 

Forma prezentowanych informacji w wersji dla samochodów ciężarowych jest zbliżona do zastosowanej dla samochodów osobowych.

Baza danych programu zawiera: dane serwisowe (przeglądy okresowe), wartości pracy (czasy napraw), dane techniczne (dane regulacyjne), podręczniki techniczne (instrukcje naprawcze i schematy), schematy elektryczne. Dostępny jest również program AuDaConAIS Truck współpracuje z oprogramowaniem Integra Truck 7.

AuDaConAIS Truck zawiera dane serwisowe dla blisko 30 marek samochodów ciężarowych m.in.: DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, etc.

Dane serwisowe. Użytkowanie każdego samochodu wymaga jego okresowej obsługi, która powinna być wykonywana według zaleceń producenta pojazdu. Użytkownicy systemu mają dostęp do informacji dotyczących czynności serwisowych jakie należy wykonać przy określonym przebiegu dla konkretnego samochodu. Dane obejmują również okresowe przeglądy. Czynności serwisowe można także rozszerzyć o dodatkowe prace zgłoszone indywidualnie przez klienta. Dzięki tego typu informacjom warsztaty mogą przeprowadzać prace serwisowe zgodnie z zaleceniami producentów i oferować klientom okresową obsługę ich pojazdów na najwyższym poziomie.

Wartości pracy to moduł umożliwiający przygotowanie szybkiej wyceny naprawy w oparciu o dane producenta pojazdu. Pomyłki przy podawaniu cen dotyczących wykonania danej usługi, powodują konkretne straty dla każdego serwisu. Aby zapobiec takim sytuacjom potrzebne są sprawdzone informacje niezbędne do poprawnej kalkulacji prac warsztatowych. Zawarte czasy napraw są zgodne z informacjami producentów samochodów i uwzględniają indywidualne wyposażenie danej wersji pojazdu. Wycena naprawy uwzględnia wszystkie prace wchodzące w zakres danej usługi. Czynności serwisowo-naprawcze połączone są z numerami katalogowymi podzespołów pojazdu, co może być dużym ułatwieniem podczas korzystania z elektronicznych katalogów części zamiennych. Wiarygodna wycena usługi ma bardzo duży wpływ na profesjonalną obsługę klientów każdego serwisu.

Dane techniczne to zbiór informacji o parametrach i danych regulacyjnych różnych układów pojazdu. Łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych danych oraz szeroki zakres dodatkowych rysunków zapewnia pracownikom serwisu szybkie i sprawne przeprowadzenie niezbędnych czynności regulacyjno-kontrolnych. Omawiane dane zawierają m.in.: ogólne dane techniczne pojazdu, parametry układu zasilania paliwem (Benzyna/Diesel), dane układu zapłonowego, wartości kontrolne spalin, wymiary podwozia wraz z geometrią kół, parametry układu hamulcowego, momenty dokręcania śrub, pojemności układów, specyfikację olejów i smarów oraz dane układu elektrycznego pojazdu.

Podręczniki techniczne obejmują instrukcje naprawcze, które zawierają wiele informacji serwisowych dotyczących diagnostyki, mechaniki oraz ukł. elektrycznego pojazdu. Instrukcje są czytelne i łatwe w użyciu podczas napraw serwisowych. Obejmują one szeroki zakres informacji m.in.: schematy, ilustracje graficzne, instrukcje demontażu i montażu różnych układów rozrządu, instrukcje montażu oraz demontażu elementów podwozia, instrukcje wymiany filtrów kabinowych, opisy zewnętrznej części karoserii, metody kasowania wskaźników okresowych przeglądów, instrukcje identyfikacji pojazdu oraz opisy kodów błędów.

Oprogramowanie umożliwia drukowanie kosztorysów napraw, które uwzględniają wartość robocizny oraz potrzebne części do wykonania danej naprawy. Moduł Dane Serwisowe umożliwia drukowanie kart przeglądów okresowych pojazdu. Na kartach wyszczególnione są prace wykonywane przez serwisanta przy danym przebiegu lub po określonym czasie zalecanym przez producenta samochodu.

Dane naprawcze. Jest to element modułu Podręczniki Techniczne, który został rozszerzony o dane diagnostyczne dotyczące elementów odpowiedzialnych za prawidłową pracę silnika wybranych pojazdów. Informacje zawarte w module umożliwiają szybką lokalizację czujników oraz osprzętu silnika. Informacje diagnostyczne wielu elementów przedstawione są pod postacią instrukcji krokowych, dzięki czemu można w szybki sposób zweryfikować poprawność działania danego podzespołu.

Schematy elektryczne. Moduł zawiera m.in. schematy elektryczne układów sterowania silnikiem, układów ABS/ASR/ESP oraz układów klimatyzacji. Warto wspomnieć, że program zawiera informacje serwisowe dla samochodów z napędem hybrydowym.

Układy klimatyzacji. AuDaConAIS zawiera informacje techniczne dotyczące obsługi i naprawy układów klimatyzacji wraz ze schematami elektrycznymi tych systemów. Dokumentacja zawiera rówież dane techniczne dotyczące pojemności układów oraz zastosowanego środka chłodniczego i oleju. Informacje te są niezbędne przy serwisowaniu i naprawie układów klimatyzacji.

Układy Airbag. Jest to obszar, który zawiera instrukcje dotyczące montażu i demontażu elementów systemów airbag oraz dane na temat warunków bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas napraw i serwisowania tych systemów.

Skrzynki bezpiecznikowe i przekaźnikowe. Zawarte w module dane zawierają informacje dotyczące skrzynek bezpiecznikowych oraz przekaźników. Zamieszczone rysunki przedstawiają miejsce zamontowania w samochodzie danej skrzynki oraz dokładny opis poszczególnych bezpieczników.

Współpraca z Integra Car/Truck 7. Dzięki współpracy firm Integra Software i AuDaCon AG przygotowano Interfejs wymiany danych pomiędzy programami AuDaConAIS oraz Integra 7. Z poziomu Integra można wywołać okno programu AuDaConAIS z wybranym w zleceniu pojazdem i rodzajem potrzebnej informacji. Dzięki automatycznej identyfikacji pomijamy ręczny wybór marki, modelu oraz wersji pojazdu i mamy pewność, że prawidłowo wybrano parametry naprawianego samochodu. Interfejs umożliwia także eksport kalkulacji napraw przygotowanych w AuDaConAIS bezpośrednio do zlecenia naprawy.

Przy pomocy katalogu czasów napraw, wycenę usług można przygotować bezpośrednio w programie Integra. Rozwiązanie to skraca czas przygotowywania zleceń, faktur i kosztorysów.

Wersja Online. System AuDaConAIS jest dostępny zarówno w wersji offline (instalacja na dysku komputera) oraz w wersji online, która jest dostępna bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalacji na komputerze.

Aktualizacje. Kolejne wersje oprogramowania AuDaConAIS obejmują coraz większy zakres dostępnych informacji. Każda aktualizacja jest szczegółowo opisana pod kątem wprowadzonych zmian. Wersje offline i online są aktualizowane niezależnie. Wersja offline (dostępna na płytach DVD) aktualizowana jest kwartalnie, natomiast wersja online jest aktualizowana co miesiąc.

Podsumowanie

System AuDaConAIS zawiera obszerną bazę danych serwisowych dla branży motoryzacyjnej. Do kalkulacji napraw oraz określania zakresu przeglądów wykorzystane są oryginalne informacje od producentów pojazdów. Zawarte w programie dane są niezbędne dla każdego serwisu samochodowego, który chce świadczyć usługi na profesjonalnym poziomie.

W całej Europie z systemów AuDaCon korzysta już ponad 60.000 użytkowników. Wśród nich znajdują się takie firmy jak: ADAC, CARAT, A1, AUTO CREW, AutoService PRAXIS, TecDoc.